الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكرالله الا بذكر الله تطمئن القلوب

پسر آدم! چون دیدی پروردگارت پی در پی نعمت می رساند و تو او را نافرمانی می کنی، از او بترس.   حضرت علی

                         چه بسیارند کسانی که همیشه حرف می زنند بی آنکه چیزی بگویند و چه اندکند کسانی که حرفی نمی زنند اما بسیار می گویند.     دکترشریعتی

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم. اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقوا است.   مصطفی چمران

خورشید باش تا اگر خواستی بر كسی نتابی   نتوانی.   زرتشت

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد .     ولتر

آن كه خوشی خود را در رنج دیگران بجوید ، هر گز روی خوشی نمی بیند .   بودا

بهترین بندگان من آنهائی هستند که هر سخنی را گوش می کنند، سپس بهترین سخن را انتخاب می کنند.        قرآن کریم

<< Back to Home
میثم سعیدی