<< Back to Home          In the Name of God Razi University
Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.
-Bill Gates
Advanced Numerical Analysis
محاسبات عددی پیشرفته
Course webpage: http://msaidi.ir/numeric-adv.html

Course Email: mechanical.saidi@gmail.com

  مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

  شنبه (زوج) ساعت 13:130-15:30، دوشنبه ساعت 13:30-15:30  (گروه 01: تبدیل انرژی)

  شنبه (زوج) ساعت 15:30-17:30، دوشنبه ساعت 15:30-17:30 (گروه 02: طراحی کاربردی)

 

 19 آذر 1401: تمرین 6 (HW6)

موعد ارسال: 7 دی

  14 آذر 1401: تمرین 5

موعد تحویل:  30 آذر
کد فورترن با قابلیت حل معادله به روش دوبخشی و نیوتن با خطای مطلق دلخواه نوشته و با سه سری داده آزمایشی (از تمرین 4) آن را تست کنید.
ایمیل ارسالی دارای عنوان مناسب، متن حاوی کد و پیوست اسکرین شات از صفحه نمایش شامل کد و خروجی باشد.

 29 مهر 1401: تمرین 4

موعد ارسال:  20 آبان

HW2

* سوال 4 را حداقل برای چند تکرار اول تا یک دقت مشخص کمتر از دقت خواسته شده بصورت دستی انجام دهید.

 

 29 مهر 1401: تمرین  3

موعد  ارسال:  13 آبان

HW1

 

 20 مهر 1401: آموزش فورترن

فایل 

 11 مهر 1401: تمرین 2

موعد ارسال: 30 مهر

 کدنویسی فورترن: کسینوس یک زاویه ورودی برحسب درجه را بصورت دقیق و همچنین مقدار تقریبی آن از n جمله اول بسط تیلور (که n هم از ورودی با پیام مناسب بخواند) محاسبه نماید و در خروجی دو مقدار محاسبه شده را همراه خطای مطلق و نسبی برای حداقل سه داده نمونه چاپ کند. با کامنت نویسی در کد هر بخش توضیح داده شود. ایمیل ارسالی دارای عنوان مناسب، متن حاوی کد و پیوست اسکرین شات از صفحه نمایش شامل کد و خروجی باشد.

 11 مهر 1401: تمرین 1

موعد ارسال پوستر و آمادگی جهت ارائه: 10 آذر

تسلط به موضوع مشخص شده و آمادگی ارائه مختصر و مفید آن برای کلاس با شرح کامل و حل نمونه مثال کاربردی

قالب پوستر: posterTemplate.pptx

 

نام و نام خانوادگي P1
اسدي لنجابي ارمين
اللهي ميلاد
الياسي محمدامين Tecplot
اميدي ميعاد
باوندپور سجاد
جعفري اميرحسين Fluent
حشمتيان سعيد Trnsys
درويشي عبدالله
دريكوندي فاطمه EES
رستمي امير
رضازاده رسول Fedora
رنجبر اصغر Hysys
سلطانيئي محمد امين Ansys Meshing
صفري قلعه معين ICEM
فتاحي ورمزاني مهدي
قادري ارين Ubuntu
مصطفي سلطاني سروش Design Builder
منتي وحيد Gambit
نادري فرد ليلا سادات CFX
ياوري مهدي Comsol
بهرام زاده علی Python

 

نام و نام خانوادگي P1
اسمعيل زاده مهدي Abaqus
پرويز پدرام Solidworks
حاتمي شعار شهرام Nastran
حميدپور سجاد C/C++
رضائي محمد Maple
شاهمراديان عارف
صالحي زاهد Python
فتاحي محمدرضا Autocad
كبوديان رضا Matlab
منوچهري ياسر
مومني محمد Mathematica
نوراللهي رامين Adams
نياكان مهرداد LS-DYNA
واحدي عرفان Catia

 

2 مهر 1401

ارسال کدهای نوشته شده از طریق ایمیل دارای مشخصات زیر باشد:

عنوان ایمیل: ذکر عنوان درس، شماره پروژه، نام دانشجو

متن ایمیل:  کل کد را در متن ایمیل کپی کنید.

پیوست ایمیل: ویرایشگر کد و خروجی آن را بصورت نشان داده شده در تصویر قرار داده و با استفاده از دکمه پرینت اسکرین و ذخیره آن بصورت یک عکس به نحویکه ساعت و تاریخ در آن مشخص باشد ارسال نمایید.

 

 

روش استفاده از Fortran

ویرایشگر کد | Notepad++v7.3.2 | 2.7 MB

کامپایلر کد فورترن | G95-Mingw | 5.2 MB

نحوه نصب و تست کامپایلر فورترن در ویندوز:

1- کامپایلر را در پوشه c:\g95 نصب نمایید.

2- درون این پوشه یک پوشه به نام sample بسازید.

3- به پوشه sample بروید. کلید ویندوز و R را بزنید. در پنجره بازشده بنویسید cmd و OK را بزنید.

4-  در پنجره کنسول بازشده دستورات زیر را بنویسید و اجرا کنید (کلید Enter را بزنید):

 cd c:\g95\sample

5- اکنون کامپایلر آماده استفاده است. برای ارزیابی کامپایلر در پوشه sample یک فایل به نام test.f90 ایجاد کنید و در آن به کمک یک ویرایشگر متن دلخواه برنامه زیر را بنویسید.

 Program Test

  Print*, 'Happy New Year! This is a test!'

 End Program Test

6- در پنجره کنسول دستور زیر را بنویسید تا فایل کامپایل شده و فایل اجرایی با همان نام ایجاد گردد:

 g95 test.f90

7- اگر کامپایلر خطایی را نشان نداد و در پوشه sample فایل a.exe ایجاد گردید نصب صحیح انجام شده است.

8- فایل اجرایی تولید شده را با اجرای دستور زیر در پنجره کنسول اجرا نمایید و خروجی را مشاهده نمایید.

 a.exe

Fortran

 

آموزش برنامه نویسی به کمک فورترن: (لینک)

 

  توضیحات

1- در عنوان ایمیل های ارسالی علاوه بر موضوع مربوطه به عبارت AdvNumeric هم اشاره گردد.

2- حضور منظم در کلاس، نوشتن جزوه در طول ترم و پاسخگویی به سوالات کلاسی در نمره نهایی موثر است.

3- اطلاع‌رسانی و ارزیابی مستمر در طول دوره از طریق صفحه اینترنتی درس اعلام می‌گردد.

  سرفصل مطالب

1- مقدمه‌ای بر سری تیلور و اختلاف محدود: سری تیلور، اختلاف محدود پیشرو و پسرو، اختلاف های پیشرو و پسرو با دقت‌های مرتبه بالا، اختلاف‌های مرکزی، روش‌های مختلف گسسته‌سازی مشتقات

2- میانیابی و برونیابی: مقدمه، میانیابی با روش نیوتن-گریگوری، میانیابی با روش اختلاف مرکزی، میانیابی با فواصل غیر مساوی، چند جمله‌های لاگرانژ، میانیابی چبیچف، چند جمله‌ای های چبیچف، میانیابی با توابع مرتبه سه، برونیابی

3- ریشه معادلات: ریشه معادلات با روش تقسیم فاصله، ریشه معادلات با روش نیوتن- رافسون، بهبود روش نیوتن-رافسون، تعیین ریشه‌ها با میانیابی معکوس، روش‌های خاص برای تعیین ریشه‌های چند جمله‌ای

4- حل همزمان معادلات جبری خطی و ماتریس معکوس: عملیات مربوط به ماتریس‌ها، حذف گوسی، حذف گوس-جردن، ماتریس‌ها تحت شرایط نادرست و مجموعه معادلات، روش تکراری گوس-سیدل و مفهوم ریلکسیشن

5- انطباق منحنی بر نقاط و توابع تقریبی: مقدمه، انطباق منحنی بر نقاط مجزا با روش حداقل مربعات، تقریب توابع پیوسته با روش چبیچف

6- انتگرال عددی: مقدمه، انتگرال توابع با روش ذوزنقه، روش سیمسون، روش گوس، انتگرال چندگانه، انتگرال توابع با حدود نامعین

7- حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی: مقدمه، مسائل با مقادیر اولیه، روش اویلر، خطای قطع، همگرایی و پایداری، روش رانج-کوتا، روش‌های پیشگوی-تصحیح، حل همزمان دسته معادلات دیفرانسیل معمولی، مسائل با مقادیر مرزی

  منابع جهت مطالعه اضافه بر جزوه

1. Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden, Numerical Analysis, Cengage learning, 10th Edition, Boston, 2016.

2. محاسبات عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی، اصغر کرایه چیان (فردوسی مشهد)، انتشارات رواق مهر، 1394

3. محاسبات عددی برای علوم و مهندسی، عبدالساده نیسی و علی ذاکری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

4. روشهای محاسبات عددی، بهروز قلی زاده، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1387

 

  ارزیابی

40-60%: امتحان پایانی

60-40%: فعالیت طول ترم (تمرین، کوییز، پروژه، ارائه، ...)

©Maysam.Saidi